Ancient Ostia, the old port of Rome

HET OUDE OSTIA

We duiken hier diep in het verleden van hetgeen “het kleine Pompeï” wordt genoemd. Ostia is de oude haven van Rome, waarlangs niet alleen wilde dieren voor het Colosseum, maar ook wijn, olie, graan en marmer werden aangevoerd. We bewonderen: het Forum, winkels, woonhuizen, openbare toiletten, badhuizen en een Amfitheater uit de oudheid welke goed bewaard zijn gebleven.

Deze tocht is geschikt voor zowel kinderen als voor diegenen die in de Romeinse geschiedenis of in Archeologie zijn geinteresseerd. De tocht duurt minimaal 4 uur en comfortabele schoenen zijn aanbevolen. De rit naar Ostia duurt ca 20 minuten. Ostia Antica is op maandag gesloten. De tocht vindt alleen plaats bij geschikte weersomstandigheden.